Παρουσίαση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων 2014-2015 από τους/τις εκπαιδευτικούς που τα υλοποίησαν

Στο τέλος της χρονιάς 2014-2015 σε μια εκδήλωση στο Κυριακοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο Ιτέας στις 24 Ιουνίου αρκετοί από τους εκπαιδευτικούς που υλοποίησαν προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων παρουσίασαν τη δουλειά τους σε μια προσπάθεια ανταλλαγής καλών πρακτικών και ιδεών!

Περισσότερα