Το Takorama International Film Festival προτείνει στην εκπαιδευτική κοινότητα 15 ταινίες για την αλληλεγγύη, τη διαφορετικότητα και τον σεβασμό των άλλων. Το φεστιβάλ στοχεύει να δώσει την ευκαιρία σε παιδιά και νέους να ανακαλύψουν νέες ιστορίες, οπτικά σύμπαντα και να εκφράσουν τη γνώμη τους ψηφίζοντας την αγαπημένη τους ταινία. «Οι ταινίες επιτρέπουν στα παιδιά να αναπτύξουν ένα κριτικό μυαλό και να θεωρήσουν τις κινούμενες εικόνες, πέρα από την ψυχαγωγία, ως εργαλείο επικοινωνίας», υποστηρίζει ο Christophe Defaye, αντιπρόεδρος του φεστιβάλ. 

Ο κατάλογος των ταινιών ομαδοποιείται  για παιδιά ηλικίας 3+, 6+, 9+ και για νέους 12+ και 15+. Όλες οι ταινίες είναι “σιωπηλές”, χρησιμοποιώντας μόνο μουσική για να διαμορφώσουν το τόξο της αφήγησης. Οι δάσκαλοι της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να εγγράψουν τις τάξεις τους δωρεάν. Οι ταινίες συνοδεύονται από εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Οι γονείς επίσης είναι επίσης ευπρόσδεκτοι να εγγράψουν τα παιδιά τους.

Το φεστιβάλ, που διαρκεί έως τις 25 Ιουνίου 2021, υποστηρίζεται από την πρωτοβουλία « Εκπαίδευση για Δικαιοσύνη » της UNODC .

Η ιστοσελίδα του φεστιβάλ: https://www.takorama.org/en 

Εγγραφή: https://www.takorama.org/en/registration