Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης με την οποία η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας δια του Τμήματος Σχολικών Δραστηριοτήτων έχει αναπτύξει ενδιαφέρουσες συνεργασίες στο παρελθόν μοιράζεται μαζί μας τη  βιντεοσκοπημένη ενδιαφέρουσα παρουσίαση του Άγγελου Σωτηρόπουλου για ορθές πρακτικές διαχείρισης απορριμμάτων που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από εκπαιδευτικούς ή και να προβληθεί απευθείας στην τάξη. Το υλικό είναι κατάλληλο για όλες τις τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου και τις τελευταίες τάξεις Δημοτικού και μπορεί να αξιοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό σε προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή σε μια συζήτηση σε σχετικό θέμα.

Το υλικό είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο και είναι διαθέσιμο για ελεύθερη χρήση