ΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ από την Εφορία Αρχαιοτήτων Αττικής
για μαθητές/τριες
ΓΙΑ προγραμματισμό ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ μπορείτε να επικοινωνείτε από 1 Σεπτεμβρίου 2021, Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 π.μ. – 12:00 μ.μ. στo τηλέφωνο: 210-
3314354 (κ. Πέννυ Καλιγέρου)