μαθητικός Διαγωνισμός που αξιοποιεί τα εκθέματα του Μουσείου ιστορίας του ΕΚΠΑ σε σχέση με την επέτειο των 200 χρόνων της ελληνικής επανάστασης