Το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας στην προσπάθειά του να υποστηρίξει την εκπαιδευτική κοινότητα υλοποιεί μια σειρά από παρεμβάσεις σε σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης  Φωκίδας με στόχο την προαγωγή της γενικής υγείας και υγιεινής. Οι παρεμβάσεις υλοποιούνται σους παρακάτω άξονες:

 •  Προαγωγή της Εθελοντικής Αιμοδοσίας (δημοτικό, γυμνάσιο)
  • «Αλκοόλ και Νέοι (δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο)
  • «Εθισμός και Διαδίκτυο – Παρέμβαση» (λύκειο)
  • «Στοματική Υγεία και Διατροφή» (δημοτικό ,γυμνάσιο, λύκειο)
  • «Πρόληψη Ατυχημάτων»(δημοτικό, γυμνάσιο)
  • «Πρώτες Βοήθειες για Παιδιά» (Ε και ΣΤ Δημοτικού, γυμνάσιο)
  • «Βιώνω τα Συναισθήματα μου» (γυμνάσιο, λύκειο)
  • Υγιής Στάση Σώματος – Βάδιση (Β΄- ΣΤ΄ Δημοτικού)

Οι σχολικές μονάδες που επιθυμούν συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την Συντονίστρια για την ανάπτυξη των παρεμβάσεων στις σχολικές μονάδες κ. Γαλάτου για να προτείνουν ημερομηνίες για την διεξαγωγή των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας που επιθυμούν.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Γαλάτου Νίκη,healthserv@gnamfissas.gr,2265350125,6977470065.

Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Φωκίδας (2265079093)