Συνημμένα μπορείτε να δείτε μερικές από τις παρουσιάσεις των σχολικών μονάδων που πήραν μέρος στην τελική διαδικτυακή παρουσίαση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων στις 24 Μαϊου 2023.