η 27η Ιανουαρίου έχει οριστεί ως ημέρα μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος και κάθε σχολική μονάδα θα αφιερώσει ένα δίωρο για δράσεις με αυτή το θέμα. Στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να βρείτε προτάσεις για τις δράσεις αυτές!