Σας προτείνουμε θερμά το πρόγραμμα του Εθνικού Θεάτρου “Το Θέατρο στο Νέο Σχολείο” το οποίο έχει υλοποιηθεί ήδη με δύο σχολεία της ΔΔΕ Φωκίδας- το ΓΕΛ Ιτέας και το ΓΕΛ Άμφισσας τις δύο πρόηγούμενες σχολικές χρονιές αντίστοιχα- με μεγάλη επιτυχία! Δείτε την περιγραφή του προγράμματος, την αίτηση συμμετοχής και τα κριτήρια επιλογής στο πρόγραμμα. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι 30 Ιανουαρίου 2021! Αν χρειάζεστε κάποια διευκρίνιση/πληροφορία επικοινωνήστε με το Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Φωκίδας.