Συνημμένα θα βρείτε τα εκπαιδευτικά προγράμματα “Αναζητώντας τον δικό μου χρησμό” και “Οι γυναίκες μιας λαμπρής πόλης” καθώς και χρήσιμο υλικό για το Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών για να εμπνευστείτε πολιτιστικά προγράμματα με τους μαθητές/τριες σας που αξιοποιούν τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία της Φωκίδας!