Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΠΕ Άμφισσας με σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας εγκρίθηκαν. Στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να δείτε την έγκριση και το πρόγραμμα των επισκέψεων. Οι σχολικές μονάδες που έχουν κάνει αίτηση αλλά δεν υπάρχουν στο πρόγραμμα θα πραγματοποιήσουν τις επισκέψεις τους αργότερα με νέα έγκριση που αναμένεται.