Στις 14 Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα “Μαθαίνω για τα δάση” από την Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία της Φύσης σε συνεργασία με το Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Φωκίδας. Την ημερίδα παρακολούθησαν 120 περίπου εκπαιδευτικοί από όλη την Ελλάδα.