Στο πλαίσιο των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων 2021-2022 το Γυμνάσιο με ΛΤ Ερατεινής υλοποίησε ένα πρωτότυπο πρόγραμμα τοπικής ιστορίας με τίτλο “Ομιλούντες τόποι: βιωματική και δημιουργική ιχνηλάτηση της ιστορίας τους και των πολιτιστικών διαδρομών τους” με υπεύθυνες/ους εκπαιδευτικούς: Καρασταμάτη Καλλιρρόη, ΠΕ02, Ανδρέσας Δημήτρης, ΠΕ03 και Πανάγου Πηνελόπη, ΠΕ02.

Sto link μπορείτε να δείτε το βίντεο που έφτιαξαν στο πλαίσιο του προγράμματος!

https://drive.google.com/file/d/1DJS_IkRR-eaM-CuJCjGgXYr0puWH40kF/view