Το Γυμνάσιο Γαλαξιδίου κατά το σχολικό έτος 2021-2022 υλοποίησε τρία πολύ ενδιαφέροντα προγράμματα: Γαλαξίδι: μια ναυτική πολιτεία, Κάστρα και καστροπολιτείες-το κάστρο των Σαλώνων και Τα πετρογέφυρα της Φωκίδας μας-το θρυλικό «κεφαλογέφυρο» το οποίο μας παρουσίασε στη διαδικτυακή παρουσίαση των προγραμμάτων. Για τα προγράμματα εργάστηκαν οι μαθητές/τριες του σχολείου με τις/τους εκπαιδευτικούς: Γεωργούλα Ευαγγελία, ΠΕ06, Αλμπανίδου Βασιλική, ΠΕ0404, Γκούλτα Ιωάννα, ΠΕ03, Γεωργιάδου Ελένη, ΠΕ02, Κατσίμπρα Ευθύμιο ΠΕ11 και Ζαφείρη Ιωάννα, ΠΕ02. Δείτε τα ppt των προγραμμάτων!