Εδώ μπορείτε να βρείτε χρήσιμο υλικό για το τι σημαίνει αειφόρο σχολείο και πώς μπορείτε να δουλέψετε με τις μαθητικές σας ομάδες προς τη δημιουργία ενός σχολείου που σέβεται το περιβάλλον και τους ενοίκους του!