Επισυνάπτεται η έκθεση αναφοράς από την επίσκεψη μαθητικών ομάδων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στην εικαστική έκθεση σύγχρονης τέχνης “1+10” καθώς και τα Φύλλα εργασίας που χρησιμοποιήθηκαν με τους μαθητές/τριες.

dav
dav
dav
dav
dig
dig